menu go

content go

Hãy kết bạn trên trang chủ của bệnh viện thẩm mỹ JIN- chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về sẹo và mụn! 

Giới thiệu về viện trưởng

자가진피재생술 발명 History
HOME > Giới thiệu về viện trưởng> Sự ra đời của phương pháp tái sinh lớp cấu trúc nền

지금 중년분들은 본의 아니게 100세이상을 살아야할 가능성이 높다

늙어가면서 적어도 추하지 않게 그리고 자신의 품위를 지키며 아름다운걸 보며 감동하듯이 자신을 멋있게 관리하고 있음이 자랑스워야 합니다.

자신의팔과 얼굴에 상처내는 의사

가장큰실험의 교훈은 진피하층의 콜라젠재생의 노력은 의미가 없고 진피층 자체의 콜라젠 재생에 집중해야한다는 교훈을 얻었다

진피층의 두께가 1.6배 두꺼워졌을을 보여준다