menu go

content go

Hãy kết bạn trên trang chủ của bệnh viện thẩm mỹ JIN- chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về sẹo và mụn! 

-Giới thiệu về viện trưởng

자가진피재생술이란?
HOME > -Giới thiệu về viện trưởng> Tái sinh lớp cấu trúc nền là gì?

자가진피재생술 이란? 기술적으로는 99.99999% 의 이산화 탄소가스와 인체의 피부에 수분을 유지시키는 히알루론산등이 물리적화확적 생물학적 자극을 한꺼번에 일의켜서 대량의 새로운 콜라젠 섬유조직이 생성되도록 하는 방법입니다.

진세훈박사의 오랜노하우로 발명된 지성형외과에서만 시술 받을수 있는 치료방법입니다.

자가진피재생술 시술 전후

실제시술받으신분들의 리얼후기를 확인하세요

자가진피재생술 시술 전후