menu go

content go

Hãy kết bạn trên trang chủ của bệnh viện thẩm mỹ JIN- chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về sẹo và mụn! 

Sẹo lâu năm

패인흉터 시술과정리얼스토리
HOME > Sẹo lâu năm > Câu chuyện thật

얼굴함몰흉터 자가진피재생술 리얼스토리 패인함몰흉터 환자

시술후 이틀후 상태확인 자가진피재생술은 1회 시술로 거의모든 흉터가 치료됩니다

진성형외과 자가진피재생술 다른시술 후기 확인